Gjennomgang av løysingsforslag

Løysingforslag rundt brukaroppleving og teknisk løysing er no klar. Vi går gjennom desse og diskuterer.

Målet med møtet er at prosjektgruppa er enige om ei løysing.

Tilstades

 • fhl
 • rikkejf
 • eklund
 • jbr
 • tgk
 • hamar
 • jokim (ref)

Sak 1: Gjennomgang brukaroppleving [informasjon]

Gruppe for brukaroppleving går gjennom skisser og kommentarar.

Martine viste fram skisser til no. Ferdig til 23. januar.

Diskuterte kva valgtypar som skal vere tilgjengelege. Diskuterte om ein kunne splitte opp i å kunne velge velgingstype og opptellingstype og sjølv kombinere - så får ein færre valg, men fleire muligheter. Likevel, dei tre mest brukte valgtypane dekker over 90% av valga!

Skille på begrep: Velgergruppe ikkje det samme som "samling/gruppering av valg".

Kjønnskvotering: På som standard, veldig få unntak. Kan seinare utvikle unntaksfunksjonalitet.

Torkild og frontend: react og oppslag direkte med ws. Vanskelegaste vert gjerne å gjere det mulig å bruke ulik themes for andre institusjonar.

Sak 2: Gjennomgang teknisk løysing [informasjon]

Gruppe for teknisk løysing går gjennom sitt løysingsforslag.

Forslaget er å lage standardløysinga på dei fire sprintane, så tek ein dei sære unntaka etter prosjektet, hvis det er behov for dei.

Ønskeleg å bruke grupper (frå Cerebrum) for tilgangar, men usikker på om det kan brukast med Dataporten. Trengs meir utredning.

Sak 3: Vidare arbeid [diskusjon]

Er dette ok utgangspunkt for ei løysing? Kva gjer vi vidare før utviklinga starter?

 • Trengs noko meir utreda?
 • Innspel frå interessenter? Kven?
 • Vurderingar frå jus/IT-sikkerhet?
 • Kva gjer vi først?
 • Legge inn brukarhistorier?

Uavklart kva ein gjer med synk av brukarar frå Cerebrum om brukardata. Erstattast av integrasjon mot ws, eller JIT ved pålogging?

Autentisering treng vi ikkje tenke på om vi får bruke Dataporten. Oauth-flyt.

Nice-to-have-feature: utsending av e-post om valg-hendingar, td purre siste dagen til dei som ikkje har stemt. Tenker på etter prosjektet.

Ønskeleg at IT-sikkerhet ser på nøkkelhandteringa. Robert laster opp pdf av løysingsforslaget, Joakim tek det med it-sikkerhet.

 

 

 

Sak 4: Planlegge utviklingsarbeidet [diskusjon]

Vi har rundt 4 sprintar til rådighet, men står relativt fritt i når og korleis det gjerast. Korleis ønsker vi gjere det?

 

Sak 5: Brukarhistorier [diskusjon]

Om tid: Ser over brukarhistoriene vi har til no, og ser om vi bør endre på noko.

 

Eventuelt

Publisert 1. jan. 2017 21:32 - Sist endret 16. jan. 2017 14:54