Statusmøte

Prosjektforslaget er så og sei klart, så tek eit statusmøte med PE.

Tilstades

  • hanskfje
  • jokim

Sak 1: Prosjektforslag

Prosjektforslaget er så og sei ferdig. Ikkje full kontroll på WBS og detaljar, men begynner å bli knapt med tid att.

 

Sak 2: Tidsplan for spesifisering

Etter estimata frå utviklarane så gjenstår det 150 timar før spesifikasjon for teknisk løysing er ferdig. Det betyr at vi vil ikkje bli ferdige i desember, utan at det går ut over heile neste sprint.

Diskuterer omfang på spesifikasjonane.

 

Sak 3: Ny løysing

Utviklarane anbefaler å gå for ny teknisk løysing, det koster for mykje å fikse på den gamle. Korleis går vi fram med det?

 

Sak 4: Interessentoppfølging

Det sentrale valsekretariatet kan vere ei utfordring for prosjektet. Ønsker å diskutere plan for interessentoppfølging.

 

Eventuelt

  • Utviklarane ønsker å kunne utvikle og spesifisere løysinga iterativt. Har PL misforstått prosjektet?

 

Publisert 29. nov. 2016 22:53 - Sist endret 2. feb. 2019 08:23