Plan for involvering av UX

UX har estimert UX-arbeidet i prosjekt eValg3.0 og ønsker ein prat om plan, involvering av UX og midlar.

Mål for møtet er at prosjektet og UX vert enige om involvering frå UX.

Tilstades

  • Tomm Eriksen
  • Martine Eklund
  • Hans Kristian Fjeld
  • Joakim Hovlandsvåg (ref)

Sak 1: Involvering frå UX [konklusjon]

Blir enige om når og korleis vi arbeider framover. Spesielt:

  • Når første sprint er og hva trenger dere eventuelt til da, hvilke øvrige frister vi har å forholde oss til? (Sjå INT - Sprinter 2017)
  • Vurderinger av hva som bør prioriteres – hva er de viktigste oppgavene som systemet skal løses og hvilke bør prioriteres først (sjå utkast til prosjektforslag)
  • Hva har "UX-teamet" i prosjektgruppa mulighet til å bidra med (vil de være med på behovskartlegging? Prototyping? Brukertesting?)
  • Avklaring om midler
    • UX eller konsulent?

UX har satt av mykje tid for eValg-prosjektet! Ser for seg å gjere størsteparten av up-front-jobben i desember i år - sjå på heilheten og gjere undersøkingar. Martine vert hovudressursen frå UX, Rikke bistår ved behov.

Ønskeleg at UX-arbeidet vert tatt med inn i prosjektarbeidet, for samarbeid med bl.a. Torkild.

Merk: Kjem eit tillegg på 3-5 dagar ekstra med konsulentarbeid frå Gunder. Dette er i tillegg til UX sine estimat. Joakim snakker med Tomm om korleis involvere konsulent.

Diskuterte dei ulike valgtypane, om vi skal dekke alle i ny løysing. All dagens funksjonalitet skal beholdast. Joakim tek det med prosjektgruppa.

UX utvikler ikkje frontend, det er opp til INT.

UX treng å vite når ting skjer, for planlegging av behovet i ulike periodar, så UX får koordinert det med andre prosjekter. Joakim håper få dette avklart på møte seinare i dag, og må komme tilbake med meir detaljar seinare.

Avklaring om midler: Prosjektet har 150'000kr satt av til konsulentarbeid. Estimatmessig ser det ut til å gå litt over, 200'000kr, medrekna konsulentarbeidet. UX fakturerer arbeidstimar som "frikjøp". Joakim gir CT-kodar.

Eventuelt

Ønskeleg å diskutere ressursavtale frå UX si involvering. Joakim tek dette med Tomm, for å gjere det ryddig.

Publisert 15. nov. 2016 14:15 - Sist endret 26. sep. 2017 13:18