Oppdeling i prosjektstruktur (WBS)

Vi deler opp prosjektet nok til å kunne få eit grovt estimat på arbeidet som trengs. Målet med møtet er å få nok detaljar til å kunne levere inn prosjektforslaget.

Tilstades

  • Martine Eklund
  • Fredrik Larsen
  • Robert Hamar
  • Jonas Braathen
  • Torkild Kjevik
  • Joakim Hovlandsvåg (ref)

Sak 1: Oppdeling i WBS

Vi ser på leveransar og milepælar i prosjektet og deler opp i nok struktur til å få ein viss oversikt over arbeidet som trengs. Diskuterer arbeidspakkar ved behov, for korleis vi vil utføre det, spesielt rundt samarbeidet med UX.

Vi nådde å gå gjennom hovudleveransen med teknisk løysing og brukargrensesnitt. Nådde ikkje alt. Joakim tek dette opp i diskusjon med kvar enkelt ved behov, og lager utkast. Om ok sendast det til PE for godkjenning.

TODO: Bilde av WBS

Eventuelt

Publisert 21. nov. 2016 09:16