2017

Tidligere

Tid og sted: 21. sep. 2017 12:0013:30, KNH, 1307

Vi fortset utprøvinga av å definere brukarroller for eValg, etter første møte. Dette for å teste ut BetterUserStories-kurset.

Mål for møtet: Bli enige om viktigaste brukarrollene for eValg.

Tid og sted: 14. sep. 2017 12:1512:45, KNH, 1307

Prosjektet har brukt opp SKAIT-midlar, og nytt estimat viser at vi vil gå langt over tildelte midlar. Kva gjer vi?

Mål for møtet: Bli enige om vegen vidare for prosjektet.

Tid og sted: 30. aug. 2017 13:0014:00, PAM, 287

Initielt møte for å diskutere om HF kan vere med på pilot av ny eVag-løysing i 2017.

Tid og sted: 30. aug. 2017 10:1512:15, KNH, 1307

Prosjektet er underestimert, og vi ser at vi ikkje vil bli ferdig på satt budsjett. Vi treng å få oversikt over kor mykje arbeid som gjenstår, for å beslutte kva vi gjer vidare - søke meir midlar frå SKAIT eller andre stader, eller stoppe prosjektet.

Mål for møtet: Komme fram til eit grovt, men dekkande, estimat på gjenståande arbeid i prosjekt eValg 3.0.

Tid og sted: 28. aug. 2017 10:1510:45, KNH, 3419

Prosjektet ser på muligheten for førstelinjesupport av ny eValg-løysing, for å avlaste utviklarar og skape ein bedre teneste. Innleiande møte med SDS for å sjå kva som er mulig å få til.

Mål for møtet: Bli enige om eValg kan få førstelinjesupport frå SDS eller ikkje, og korleis vi evt. går vidare for å gjere det mogeleg.

Tid og sted: 10. aug. 2017 09:0011:00, PAM, 491

Initielt møte for å diskutere om IKOS kan vere med på pilot av ny eVag-løysing i 2017.

Tid og sted: 9. aug. 2017 10:1511:45, KNH, 3326

Frå møte med sentralt valstyre vart det satt krav til at valprotokollen må forbedrast før eValg 3.0 kan brukast. I dag er dette ein skriftleg output, som ikkje er forståeleg utan mastergrad i val. Bård har forslag til enkle endringar.

Mål for møtet: Finne løysingsforslag som er enkelt nok til å få plass til i prosjektet.

Tid og sted: 29. juni 2017 13:0014:00, KNH, 1308

Kort workshop for å diskutere brukarroller for eValg. Dette som forbereding til User Story writing workshop dagen etter, ut får kursinga i BetterUserStories.

Mål for møtet: Bli enige om viktigaste brukarrrollene for utviklinga av eValg 3.0, og få vurdert metodikken for vidare bruk.

Tid og sted: 15. juni 2017 09:0009:50, KNH, 2406

Utviklinga av eValg-løysinga er forsinka, og det er berre delar av admingrensesnittet som til no er klart nok til at UX kan sjå over. UX ønsker difor å revurdere tidspunkt for brukartesting av valadmingrensesnittet.

Mål for møtet: Bli enig med UX om ny plan og tidspunkt for brukartesting.

Tid og sted: 14. juni 2017 12:0013:00, Sentrum, Urbygningen

Møte med sentralt valstyre for å snakke om eValg-løysinga og konsekvensar.

Tid og sted: 29. mai 2017 10:0011:00, KNH, 2410

Skisser for velgargrensesnitt er klart, men prosjektet er blitt forsinka, så vi treng å ta ei beslutting om vegen vidare.

Mål for møtet: Sikre at prosjektet er på riktig veg!

Tid og sted: 22. mai 2017 14:1014:55, KNH, 2316

Vi koordinerer brukartestinga for eValg.

Mål for møtet: Bli enige om datoar for brukartestinga, og overordna føringar.

Tid og sted: 15. mai 2017 12:1012:30, KNH, 1307

Prosjektet skal i møte med sentralt valstyre 1. juli for å presentere ny eValg-løysing.

Mål for dette møtet: Bli enige om eit utgangspunkt for møtet med sentralt valstyre.

Tid og sted: 4. mai 2017 13:0013:45, KNH, 2316

Vi tek ein status og koordinerer vidare UX-arbeid for eValg.

Mål for møtet: Bli enige om vegen vidare for UX-arbeid, med datoar.

Tid og sted: 19. apr. 2017 10:1011:10, KNH, 1308

Neste sprint vert dedikert 100% til eValg. Det betyr at mykje må vere ferdig avklart før sprinten starter! Vi går gjennom det som er uklart til no.

Mål for møtet: Konkludere på det som er uavklart, og som bør vere på plass til neste sprint!

Tid og sted: 3. apr. 2017 10:3011:00, HKF sitt kontor

eValg går utover budsjettet med 200 timar etter siste estimata, men med stor usikkerhet grunna grove estimat.

Mål for møtet: Bli enige om korleis vi får kontroll på prosjektet, og kva vi gjer vidare.

Tid og sted: 14. feb. 2017 12:0014:00, KNH, 1307

UX går gjennom skissene som er blitt utarbeida for grensesnittet for valadministratorar.

Mål for møtet: At AP, som prosesseigar, får ein forståelse av ny flyt, og får kome med sine kommentarar til løysinga.

Tid og sted: 10. feb. 2017 12:0013:30, KNH, 1307

Skisser for flyt for valadministratorar og løysingsforslag for teknisk løysing er klare, så då diskuterer vi dei vidare fasane.

Mål for møtet: Sikre at prosjektet er på riktig veg!

Tid og sted: 7. feb. 2017 10:0511:00, HKF sitt kontor

Møte for å samle opp litt lause trådar i prosjektet.

Mål for møtet er å få klargjort detaljar til styringsgruppemøtet og utviklinga til neste sprint.

Tid og sted: 3. feb. 2017 12:3013:30, KNH, 1307

UX er klar med skisser for eValg-løysinga, så vi går gjennom desse.

Målet med møtet er å få overlevert skissene og få avdekka det som evt. er uklart, og bli enige om plan vidare for UX i prosjektet.

Tid og sted: 12. jan. 2017 10:0010:30, KNH, 3419

Ein kort prat med IT-sikkerhet og IT-jurist, om prosjekt eValg 3.0, etter avtale med IT-sikkerhet i RT#2285480.

Mål for møtet: Få avklard IT-sikkerhet/jurist si rolle i prosjektet, og bli enig om vidare involvering i prosjektet.

Tid og sted: 9. jan. 2017 13:3014:30, KNH, Danskebåten (2410)

Informasjonsmøte for prosjektet, for å både informere alle interesserte om kva prosjektet skal gjere, og lytte til spørsmål og kommentarar frå alle utanfor prosjektet.

Prosjektet er i full gang, og skal i løpet av 2017 modernisere eValg ved å bytte ut rammeverket, renovere brukargrensesnittet og gjere valadministratorar meir sjølvhjelpne. På dette møtet kan du få vite meir om du er interessert!