Planlegge møte med sentralt valstyre

Prosjektet skal i møte med sentralt valstyre 1. juli for å presentere ny eValg-løysing.

Mål for dette møtet: Bli enige om eit utgangspunkt for møtet med sentralt valstyre.

Tilstades

  • eklund
  • tgk
  • hamar
  • hanskfje
  • jokim (ref)

Sak 1: Innhald [diskusjon]

Vi har fått 20-30 minuttar, og deretter tid for spørsmål etterpå. Valstyret ønsker å bli orientering om prosjektet: Målsetting og hvorledes de nye løsningene vil bli. Deira primærinteresse er å sikre at det blir enkelt å avgi stemme, enkelt å handtere for lokale valadministratorer og at det er driftssikkert.

Kva kan demonstrerast av løysinga? Kor mykje vil kunne vere klart til 1. juni? Skisser for velgargrensesnitt og demo av valadmin-grensesnittet? Vi bør ha backup, då det virka som at det kunne vere trøbbel med nettet på møterommet.

Nøkkelhandteringa jobbast med no.

Opptellinga interessant for dei å vite om! Prioriter brukarhistorie i neste sprint?

Sende meir info på e-post. Fleire skisser.

Skisser klart til torsdag.

Sak 2: Deltakarar [diskusjon]

Kven ønsker/bør delta? Dei ønska ikkje for mange på møtet.

Joakim dreg, får med skisser og gui frå Martine og Torkild.

Eventuelt

Publisert 11. mai 2017 06:50 - Sist endret 15. mai 2017 12:20