Plan for brukartestinga

Vi koordinerer brukartestinga for eValg.

Mål for møtet: Bli enige om datoar for brukartestinga, og overordna føringar.

Tilstades

 • tommae
 • eklund
 • hanskfje
 • jokim (ref)

Sak 1: Status [informasjon]

Joakim gir kort status om korleis eValg-prosjektet ligg an. Martine gir kort status på UX-arbeidet for eValg-prosjektet.

 

Tilbakemeldingar:

 

Sak 2: Plan framover [diskusjon]

Diskuterer tentativ plan, frå aktivitetsplanen:

 • M6: Valadmingrensesnitt ferdig evaluert: Frist 1. mai. Forsinka, klar til brukartesting 18. mai.
  • Brukartesting: Når, kor mykje, kva må til?
  • Joakim får med valadmin-kandidatar.
  • Presentasjon av resultat av brukarundersøking etterpå.
 • M7: Skisser for veljargrensesnitt godkjende: Frist 5. mai. Status?
  • Presentasjon og diskusjon med prosjektgruppa. Når?
  • Gjennomgang med AP og/eller valsekretariat?
 • M8: Veljargrensesnitt ferdig evaluert: Forsinka, men siste absolutte frist er 1. juli, som er optimstisk.
  • Frist frå UX for brukartestinga?
  • Minimalt med tid att i prosjektet for justeringar. Utsette til seinare prosjekt, eller prioritere foran ferdig løysing?

Diskusjon

 

Oppfølging

 

Eventuelt

 

Publisert 4. mai 2017 14:58 - Sist endret 23. nov. 2017 09:01