Pilotvalg med IKOS

Initielt møte for å diskutere om IKOS kan vere med på pilot av ny eVag-løysing i 2017.

Tilstades

Referat

IKOS skal ha valg i instituttstyret for studentar og midlertidig vitskaplege, siste veka i november (frist 1. desember).

Joakim presenterte ny eValg-løysing. Største konsekvensen er at det vert mykje mindre bistand frå IT-personell, til dømes på valgmøta, men ei meir brukarvenleg løysing. IKOS var positive til løysing og ønska å vere med i pilot.

Vart einige om:

  1. Akseptansetest: IKOS utfører eit pro forma valg i oktober/november. Oppretter eit fiktivt valg i ny løysing, der administrasjonen hos IKOS stemmer. USIT er med og observerer. Vert ein test på om dei kan bruke løysinga.
  2. Deadline: IKOS beslutter om dei kan bruke ny løysing eller ikkje vert ei veke før valget starter. Dei treng berre tid til å sette opp valget om dei må bruke gamal løysing.

Oppfølging

Joakim kaller Steinar Salte og Ragnhild Rebne inn til møte etter 1. oktober, når ny løysing er prodsatt, for å gå gjennom denne, og planlegge/utføre simulering av eit valg og vidare prosess.

Eventuelt

Kva er "sikker lagring" av nøkkel? USIT bør konkretisere dette.

Publisert 10. aug. 2017 11:05 - Sist endret 10. aug. 2017 11:05