Pilotvalg med HF

Initielt møte for å diskutere om HF kan vere med på pilot av ny eVag-løysing i 2017.

Tilstades

Referat

HF skal ha valg på fakultetsnivå, for studentar og midlertidig ansatte, i slutten av november.

Joakim presenterte kort om ny eValg-løysing. Største konsekvensen er meir sjølvbetening; USIT kjem ikkje lenger til å delta i valmøte etter pilotperioden. Opptellinga skjer i nettlesaren, så ein treng ikkje å installere noko lokalt. Er også ein risiko for at prosjektet vert forsinka.

Diskuterte pilot: HF er positive til å delta så lenge løysinga er klar. USIT vil delta på valmøta under piloteringa, i hovudsak som observatørar.

USIT har frist 3. november til å ha løysinga klar, for at HF kan bruke den i sitt val i november. Dato kan bli endra, etter møte med valstyret.

Oppfølging

HF gir beskjed om endra tidspunkt.

USIT klargjer løysinga og Joakim informerer HF før fristen.

Eventuelt

HF oppfatter begrunningsfeltet som verdifullt for vurderingar. Spørsmål om studentar i begrunningsfelt.

Publisert 30. aug. 2017 14:07 - Sist endret 30. aug. 2017 14:07