2018

Tidligere

Tid og sted: 3. okt. 2018 09:0011:00, LSH

Vi forbereder mottak av leveransen av eValg3.

Formål: Få ein best mogeleg overgang til eValg3.

Mål for møtet: Vere enige om overordna plan, og alt som trengs, for oppgraderinga. Ha eit utgangspunkt å vise Sentralt Valstyre.