2019

Tidligere

Tid og sted: 18. okt. 2019 10:0011:00, LSH: 401

Valadministratorar ytra behov for ei backupløysing i tilfelle dei mister sin valnøkkel. USIT har utvikla kryptert backup av alle val sine valnøklar, og ønsker diskutere den med Sentralt Valsekretariat.

Målet er å bli einige om rutina for uthenting av valnøklar når valadmin ber om det.

Tid og sted: 14. aug. 2019 10:3011:15, PAM: 491

Møte med IKOS om haustens instituttstyreval for MVA og studentar kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Bli einige om korleis vi gjennomfører piloten hos IKOS.

Tid og sted: 12. aug. 2019 09:0011:00, Sogn Arena: Eric Clapton

Møte med forfattaren av makroreknearket for berekning av manntal frå HR, for å kunne tilpasse det den nye valløysinga.

Tid og sted: 27. juni 2019 14:3015:00, Domus Academica: Trykkeriet

Møte med Jus-fakultetet om haustens dekanval kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Avklare om Jus ønsker, og kan, delta i pilot av ny val-løysing.

Tid og sted: 26. juni 2019 14:1514:45, PAM: Møterom 252

Møte med HF-fakultetet om haustens fakultetsstyreval kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Avklare om HF ønsker, og kan, delta i pilot av ny val-løysing.

Tid og sted: 25. juni 2019 14:0014:30, KNH, 1307
Diskusjon i teamet om konsekvensane for eValg3 at ein nøkkelutviklar slutter. Korleis vert prosjektet påvirka, og kva tiltak bør vi ha? Er det andre endringar vi bør ta?
Tid og sted: 19. juni 2019 10:1511:45, LSH: 401

Møte med AP med mål om å bli einige om plan for piloteringa, i tillegg til oppfølging av andre avklaringspunkt.

Tid og sted: 29. apr. 2019 14:1515:00, KNH, 1308

Ønsker diskutere krav og ønsker til valprotokoll, med formål om å utvikle løysing som dekker behova.

Tid og sted: 25. mars 2019 12:0013:00, KNH, 3212

eValg3 nærmer seg ferdig utvikla og vi ser på om det kan driftast av w3d. Vi er blitt einige om å sikte mot w3d si docker-løysing i påvente av OpenShift, vi må berre bli einige om korleis. Sjå referat frå initielt møte.

Mål: Bli einige om korleis eValg3 kan køyre i prod, frå juni, og kva som må til.

Tid og sted: 20. mars 2019 14:1514:45, KNH, 2410

Sidan nye eValg-løysinga begynner å ta form, ønsker prosjektet dialog med w3d om drift av ny løysing.

Mål for møtet: Finne ut av korleis eValg3 kan best driftast.

Tid og sted: 15. feb. 2019 11:3013:00, KNH, 1307

Første prosjektstyremøte etter oppstart frå pausen frå 2017.

Tid og sted: 1. feb. 2019 09:0013:00, KNH, 2410

Workshop for å vise fram første del av ny eValg-løysing for alle valadministratorar som er interesserte, med mål om å få tilbakemeldingar for justeringar av ferdig løysing.