Diskusjon om endring i bemanninga

Diskusjon i teamet om konsekvensane for eValg3 at ein nøkkelutviklar slutter. Korleis vert prosjektet påvirka, og kva tiltak bør vi ha? Er det andre endringar vi bør ta?

Tilstades

  • Sivert Hatteberg
  • Håkon Møller
  • Jo Sama
  • Simeon Simeonov
  • Marius Hagalid
  • Jonas Braathen
  • Joakim Hovlandsvåg (ref)

Referat

Generelt har teamet mykje meir kompetanse på javascript no enn ved forrige omvelting. Vi er bedre stild denne gangen, sjølv om frontend-utviklinga vil fort kunne gå litt treigare. Vi bør vere meir konservative med estimata.

Mykje av arbeidet er ferdig. Utfordringa er i hovudsak når vi må utvide/endre på eksisterande kode, som vil ta lenger tid.

Om endringa påvirker tidspunktet for leveransen: Ja, men aner ikkje kor mykje.

Enkelte ytra bekymring for når vi slepp sluttbrukarane lause på det.

Kom ikkje opp noko spesielt som bør gjerast av utviklar før utviklar slutter.

Tiltak

Teamet gjennomfører interne demonstrasjonar av oppsett, med spørrerunde.

Publisert 27. juli 2019 23:06 - Sist endret 27. juli 2019 23:09