Plan for pilot med HF om fakultetsstyreval

Møte med HF-fakultetet om haustens fakultetsstyreval kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Avklare om HF ønsker, og kan, delta i pilot av ny val-løysing.

Tilstades

 • Inger-Johanne Ullern (HF)
 • Gina Kristine Berg (AP)
 • Joakim Hovlandsvåg (USIT, ref)
 • Thorbjørn Nordbø (HF)

Tentativ agenda

 1. USIT introduserer ny løysing og endringar i valprosessen
 2. Diskusjon: Kan HF tenke seg å delta i pilot?
 3. Avtaler vegen vidare i piloteringa, bl.a. møtetider

Konklusjon

HF er positiv til å delta i piloten. HF har fakultetsstyrevalg for MVA og studentar, etter planen tidlegast i starten av november.

Referat

Joakim informerte om piloten. Nokre ulemper med piloteringa: Vil køyrast på valg-pilot.uio.no, som kan forvirre brukarane og krever god og tydeleg informasjon. USIT er også parat for å fikse barnesjukdomar. valg-pilot klar i september, og har mål om å vere ferdig i november.

HF er positive. Prøver framskynde avviklinga av valet, men vil truleg ikkje vere mogeleg før.

Inger-Johanne er valsekretariat, og tek det praktiske med val-løysinga.

Aktivitet framover hos HF:

 • Valstyret har oppstartsmøte rett over sommaren. Set blant anna tidsplan. USIT/AP vert med for å informere om piloten, så dei kan beslutte om det er ok. USIT må svare ut tilliten til ny løysing.
 • Valstyret godkjenner kandidatane. Gjerast utanfor eValg.
 • Inger-Johanne set opp valet i eValg, men kandidatar og manntal. USIT/AP ønsker delta i dette.
 • Inger-Johanne forbereder saksgrunnlag for stemmer utanfor manntal.
 • Valstyret har opptelllingsmøte, inkludert konkludering av stemmer utanfor manntal. USIT/AP ønsker delta i dette.

Krav frå HF:

 • Vise viktigheten av tilliten til ny løsing for HF sitt valstyre.

Oppfølging

 • Inger-Johanne sender tidsplan til Joakim når den er klar.
 • Inger-Johanne sender invitasjon til valstyremøte etter sommaren, til Joakim og Gina.
Publisert 26. juni 2019 15:23 - Sist endret 16. aug. 2019 22:36