Plan for pilot med Jus om dekanval

Møte med Jus-fakultetet om haustens dekanval kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Avklare om Jus ønsker, og kan, delta i pilot av ny val-løysing.

Tilstades

 • Eirik Haakstad (Jus)
 • Steinar Hafto Myre (Jus)
 • Gina Kristine Berg (AP)
 • Joakim Hovlandsvåg (USIT, ref)

Tentativ agenda

 1. USIT introduserer ny løysing og endringar i valprosessen
 2. Diskusjon: Kan Jus tenke seg å delta i pilot?
 3. Avtaler vegen vidare i piloteringa, bl.a. møtetider

Konklusjon

Jus er positiv til å delta i piloten. Jus har dekanvalg, ferdig avvikla 25. oktober, om dei får inn kandidatar.

Referat

Jus er positive. Har kandidatfrist 15. september. Om dei får inn fleire kandidatar vil dei avvikle val frå midten av oktober til 25. oktober. Konklusjon publiserast over helga.

Eirik og Steinar er dei som gjer det praktiske med val-løysinga. Har fått avklart at Jus vert med i piloten.

Aktivitet framover hos Jus:

 • Jus legg inn kandidatane i val-løysinga etter kandidatfristen, dersom det er komne inn fleire forslag. USIT/AP inviterast til møte for å sette opp valet i eValg.
 • Legge inn manntal og starte valet. USIT/AP ønsker delta for å observere.
 • Opptellingsmøte 25. oktober. USIT/AP inviterast med.

Krav frå Jus:

 • Ønsker vite meir detaljert kva informasjon dei skal gje til velgarane i piloten.

Oppfølging

 • Eirik sender invitasjon til Gina og Joakim etter kandidatfristen, for å sette opp val og legge inn kandidatar.
Publisert 27. juni 2019 21:56 - Sist endret 27. juni 2019 21:56