Plan for pilot med IKOS om instituttstyreval

Møte med IKOS om haustens instituttstyreval for MVA og studentar kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Bli einige om korleis vi gjennomfører piloten hos IKOS.

Tilstades

  • Asbjørn Brovold Gabrielsen (IKOS)
  • Gina Kristine Berg (AP)
  • Joakim Hovlandsvåg (USIT, ref)

Agenda

  1. USIT introduserer ny løysing og endringar i valprosessen
  2. Diskusjon: Korleis gjennomfører vi piloten?

Konklusjon

Forslag: IKOS er positive til å delta i piloten. Gjennomfører instituttstyreval for MVA i september, eventuelt oktober, og for studentar innan 1. november.

Referat

Valstyre og instituttleiinga vart informert i juni. Asbjørn har ikkje fått protestar.

IKOS framskynder valet av representant for midlertidig vitskapleg ansatt, til å kunne starte tidlegast 16. september til seinast midten av oktober. Asbjørn avklarer med instituttet. Val av studentrepresentast kan ikkje framskyndast, men skal vere gjennomførd fram til 1. november.

Oppfølging

  • Asbjørn sjekker med instituttet og kjem tilbake med tidspunkt for når val av MVA kan gjennomførast.
  • Asbjørn kaller inn til møte rundt 11-12. september med Gina og Joakim, for å avklare og sette opp valet for MVA.
Publisert 27. juni 2019 22:06 - Sist endret 14. aug. 2019 14:27