Oppsett av backupløysing for valnøklar

Valadministratorar ytra behov for ei backupløysing i tilfelle dei mister sin valnøkkel. USIT har utvikla kryptert backup av alle val sine valnøklar, og ønsker diskutere den med Sentralt Valsekretariat.

Målet er å bli einige om rutina for uthenting av valnøklar når valadmin ber om det.

Tilstades

  • Bård Jakobsen
  • Gina Kristine Berg
  • Simeon Simeonov
  • Joakim Hovlandsvåg (ref)

Agenda

  1. Presentasjon av nøkkelhandteringa
  2. Vi går gjennom foreslått rutine
  3. Diskusjon av tilpassingar av rutina
  4. Om rutina er ok og vi har tid: Generering og overlevering av Sentralt Valsekretariat sin mesternøkkel.

Bakgrunn:

Referat

Simeon gjekk gjennom det tekniske.

Gina treng at det praktiske beskrivast detaljert.

Treng å diskutere rutiner for å bytte ut nøkkelen. Blant anna korleis, og kor ofte - td om nokon slutter, eller mistanke om at den hemmelege nøkkelen er kompromittert.

Treng å evaluere dette i ROS-en. Er det svakheter eller andre ulemper? Er jo ei bakdør inn i alle val. Kor ofte bør mesternøkkelen byttast?

Rutina bør endrast til at valet må gjennomførast hos Sentralt Valsekretariat. Skal skje i LSH i 4. etg. USIT må vere tilgjengeleg under møtet. Bør handtere heile prosessen i løpet av møtet, og bli ferdig med saka og valet.

Rakk ikkje generere mesternøkkelen, så tek dette med Gina seinare.

Neste steg:

  • Joakim oppdaterer begge rutinedokumenta med tilbakemeldingane.
  • Joakim avtaler tid for generering og lagring av mesternøkkel.
Publisert 18. okt. 2019 11:00 - Sist endret 18. okt. 2019 22:02