Referater - Side 2

Tid og sted: 15. mai 2017 12:1012:30, KNH, 1307

Prosjektet skal i møte med sentralt valstyre 1. juli for å presentere ny eValg-løysing.

Mål for dette møtet: Bli enige om eit utgangspunkt for møtet med sentralt valstyre.

Tid og sted: 4. mai 2017 13:0013:45, KNH, 2316

Vi tek ein status og koordinerer vidare UX-arbeid for eValg.

Mål for møtet: Bli enige om vegen vidare for UX-arbeid, med datoar.

Tid og sted: 19. apr. 2017 10:1011:10, KNH, 1308

Neste sprint vert dedikert 100% til eValg. Det betyr at mykje må vere ferdig avklart før sprinten starter! Vi går gjennom det som er uklart til no.

Mål for møtet: Konkludere på det som er uavklart, og som bør vere på plass til neste sprint!

Tid og sted: 3. apr. 2017 10:3011:00, HKF sitt kontor

eValg går utover budsjettet med 200 timar etter siste estimata, men med stor usikkerhet grunna grove estimat.

Mål for møtet: Bli enige om korleis vi får kontroll på prosjektet, og kva vi gjer vidare.

Tid og sted: 14. feb. 2017 12:0014:00, KNH, 1307

UX går gjennom skissene som er blitt utarbeida for grensesnittet for valadministratorar.

Mål for møtet: At AP, som prosesseigar, får ein forståelse av ny flyt, og får kome med sine kommentarar til løysinga.

Tid og sted: 10. feb. 2017 12:0013:30, KNH, 1307

Skisser for flyt for valadministratorar og løysingsforslag for teknisk løysing er klare, så då diskuterer vi dei vidare fasane.

Mål for møtet: Sikre at prosjektet er på riktig veg!

Tid og sted: 7. feb. 2017 10:0511:00, HKF sitt kontor

Møte for å samle opp litt lause trådar i prosjektet.

Mål for møtet er å få klargjort detaljar til styringsgruppemøtet og utviklinga til neste sprint.

Tid og sted: 3. feb. 2017 12:3013:30, KNH, 1307

UX er klar med skisser for eValg-løysinga, så vi går gjennom desse.

Målet med møtet er å få overlevert skissene og få avdekka det som evt. er uklart, og bli enige om plan vidare for UX i prosjektet.

Tid og sted: 16. jan. 2017 13:0015:00, KNH, 1307

Løysingforslag rundt brukaroppleving og teknisk løysing er no klar. Vi går gjennom desse og diskuterer.

Målet med møtet er at prosjektgruppa er enige om ei løysing.

Tid og sted: 12. jan. 2017 10:0010:30, KNH, 3419

Ein kort prat med IT-sikkerhet og IT-jurist, om prosjekt eValg 3.0, etter avtale med IT-sikkerhet i RT#2285480.

Mål for møtet: Få avklard IT-sikkerhet/jurist si rolle i prosjektet, og bli enig om vidare involvering i prosjektet.

Tid og sted: 9. jan. 2017 13:3014:30, KNH, Danskebåten (2410)

Informasjonsmøte for prosjektet, for å både informere alle interesserte om kva prosjektet skal gjere, og lytte til spørsmål og kommentarar frå alle utanfor prosjektet.

Prosjektet er i full gang, og skal i løpet av 2017 modernisere eValg ved å bytte ut rammeverket, renovere brukargrensesnittet og gjere valadministratorar meir sjølvhjelpne. På dette møtet kan du få vite meir om du er interessert!

Tid: 30. nov. 2016

Prosjektforslaget er så og sei klart, så tek eit statusmøte med PE.

Tid og sted: 29. nov. 2016 12:0015:30, KNH, 1307

Vi diskuterer vidare på teknisk løysing frå forrige møte. Målet med møtet er å ha klart eit førsteutkast til teknisk løysing for ny valgapplikasjon.

Tid og sted: 21. nov. 2016 11:3015:00, OJD, Scheme

Vi starter så smått å sjå på det tekniske rundt eValg-løysinga.

Tid og sted: 17. nov. 2016 10:0012:00, KNH, 3326

Vi deler opp prosjektet nok til å kunne få eit grovt estimat på arbeidet som trengs. Målet med møtet er å få nok detaljar til å kunne levere inn prosjektforslaget.

Tid og sted: 17. nov. 2016 09:0009:30, KNH, 2316

UX har estimert UX-arbeidet i prosjekt eValg3.0 og ønsker ein prat om plan, involvering av UX og midlar.

Mål for møtet er at prosjektet og UX vert enige om involvering frå UX.

Tid og sted: 28. okt. 2016 10:3012:30, KNH, 1307

Vi fortsetter frå forrige møte og fullfører diskusjonar rundt prosjektforslaget til eValg 3.0. Detaljar som estimat, vil vi måtte ta etterkvart.

Tid og sted: 19. okt. 2016 11:3013:00, KNH, 1307

Vi fortsetter frå forrige møte og prøver å fullføre prosjektforslaget til eValg 3.0.

Tid og sted: 14. okt. 2016 13:3015:00, KNH: 1307

Vi fortsetter på fase 2, gjere klar til oppstart av prosjektet, og fortsetter frå forrige møte. Målet er å ha klart eit utkast til prosjektforslag.

Tid og sted: 4. okt. 2016 11:0012:30, KNH: 2406

Vi starter på fase 2, gjere klar til oppstart av prosjektet, med mål å ha klart eit prosjektforslag. Målet med møtet er å ha sett litt på alle delane av klargjeringa.

Tid og sted: 21. sep. 2016 14:0015:00, KNH, 1307

Første møte i prosjekt eValg 3.0, med formål å komme i gang med prosjektet!

Målet for møtet er å bli enige om vegen vidare og bli enige om deltaking i prosjektet, så prosjektet kan begynne. Kaller inn breitt, frå alle som det er tenkt at kan ha bidrag til prosjektet.