whisper-transcribe

Disse videoene er automatisk transkribert med Whisper uten å ha blitt redigert i etterkant.