Driftsoppdrag for nasjonale tjenester og tjenester for universitets- og høgskolesektoren

USIT er en stor IT-organisasjon med høy kompetanse. Vi leverer en rekke store og robuste tjenester til UH-sektoren i Norge og andre. Blant annet drifter USIT et av samtrafikkpunktene for norske internettleverandører (NIX). Noen av de største oppdragene er utvikling og drft av TSD (tjenster for sensitive data) og drift av SIGMA 2 nasjonal eInfrastruktur for tungregning, og UNITs systemer, for eksempel Samordna opptak (SO), CRISTIN  og Felles studentsystem (FS). 

Oppdragene omfatter utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer IT-tjenester. Totalt utgjør oppdragsvirksomheten omtrent en tredjedel av USITs virksomhet. USITs oppdragsvirksomhet er ikke-kommersiell. 

Kontakt

  • Lurer du på noe i forbindelse med USITs nasjonale driftsoppdrag og oppdrag for UH-sektoren?