Veikart for Windows 10 ved Universitetet i Oslo

Veikartet oppsummert

Milepælene i veikartet:

  1. Windows 10 for bærbart utstyr produksjonsettes i den nye løsningen for preprovisjonering av operativsystem 15. januar 2018
  2. Windows 10 for stasjonært utstyr starter pilot basert på preprovisjoneringsløsningen 15. januar 2018
  3. Windows 10 for stasjonært utstyr produksjonsettes med preprovisjoneringsløsningen 3. april 2018
  4. Gammel løsning for installasjon av operativsystem («PXE») oppdateres ikke for 2018-modeller, løsningen skrus av 1. desember 2018
  5. Sie frist for utfassting av Windows 7 er 31 desember 2019

Windows 10

I løpet av 2017 ble Windows 10 på bærbart utstyr testet. I den anledning ble Direct Access («DA») satt opp for Universitetet i Oslo. Bærbart utstyr ble prioritert da dette ble vurdert å ha størst utbytte av ny funksjonalitet i Windows 10. Distribusjon av OS ble som en del av dette flyttet fra den gamle PXE-løsningen til en ny preprovisjoneringsløsning. Dette er gjort for å konsolidere Windows-tjenestene med det valgte produksjonssystemet, Software Center Configuration Manager («SCCM»), for Windows drift ved UiO. Dette erstatter den eksisterende PXE-løsningen basert på Tivoli.

Den nye løsningen innebærer at maskiner kan klargjøres før de er levert. Leverandør kan oversende MAC-adressene til maskinene. Det er MAC-adressen som er utgangspunkt for provisjoneringen. Med Windows 10 går UiO bort fra dagens faste IP adresser på Windows klientmaskiner og over til statisk DHCP som for Mac- og Linux-klienter.

Windows 7

Nyeste generasjon Intel-prosessorarkitektur støtter ikke Windows 7. Derfor er det nødvendig å produksjonssette Windows 10 i løpet av første kvartal 2018.

Det er nødvendig å støtte Windows 7 for eldre modeller minst ut 2018. Dette for å sikre at andre produksjonssatte IT-systemer fungerer ved skifte av OS. Det er også en del maskiner i bruk ved universitetet som er så gamle at de ikke støtter den nye preprovisjoneringsløsningen. Disse maskinene må kunne regnes som avskrevet i løpet av 2018/2019. Windows 7 nyttes på så å si hele Windows-klientmaskinparken til UiO i dag. Som en konsekvens av dette må det påregnes at enkelte, for miljøene, viktige systemer ikke uten videre kan overføres til Windows 10. For å lette overgangen gis organisasjonen frist til 31. desember 2019 å oppgradere maskinparken til Windows 10.

Migreringen

USIT vil bistå miljøene med migreringen fra Windows 7 til Windows 10. For nyinnkjøpte maskiner skjer det med workshops for den nye løsningen. For den eksisterende maskinparken vil det skje med utgangspunkt i en kartlegging universitetets Windows 7-maskiner. USIT vil sentralt prioritere å i størst mulig grad automatisere og forenkle arbeidet med de mest brukte modellene ved UiO. Fra USITs side er målsettingen at 3 av 4 maskiner er over på Windows 10 i løpet av 2018.

Publisert 15. jan. 2018 13:11 - Sist endret 10. jan. 2019 11:31