Jarle Ebeling

Bilde av Jarle Ebeling
English version of this page
Telefon +47-22852841
Rom 3401
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

Ansvarlig for USITs støtte til forskning og formidling innen humaniora og samfunnsfag.

Bakgrunn

Jeg er utdannet korpuslingvist med doktorgrad (dr.art.) og hovedfag i engelsk språk. I tillegg har jeg informatikk, historie, lingvistikk og prosjektarbeid i fagkretsen. Foruten hovedfaget og grunnfaget i lingvistikk, som jeg tok ved Universitetet i Bergen, har jeg utdannelsen min fra UiO. Jeg har også jobbet ved Universitetet i Oxford, hvor jeg var med på å utvikle The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Ebeling, Jarle & Ebeling, Signe Oksefjell (2013). Patterns in Contrast. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0364-9.  257 s.
  • Hasselgård, Hilde; Ebeling, Jarle & Ebeling, Signe Oksefjell (ed.) (2013). Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 0363 2.  291 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ebeling, Jarle (2016). Contrastive linguistics in a new key. Nordic Journal of English Studies (NJES).  ISSN 1654-6970.  15(3), s 7- 14
  • Ebeling, Signe Oksefjell & Ebeling, Jarle (2013). "For Pete's sake!" A corpus-based contrastive study of the English/Norwegian patterns "for * sake/skyld".
  • Ebeling, Signe Oksefjell & Ebeling, Jarle (2012). Patterns in contrast.
  • Ebeling, Signe Oksefjell & Ebeling, Jarle (2012). Why did she build herself a house when she could simply have built a house? - A contrastive analysis of the patterns V REFL NPindef and V NPindef in English vs. Norwegian.
  • Ebeling, Jarle; Ebeling, Signe Oksefjell & Hasselgård, Hilde (2011). Using recurrent word-combinations to explore cross-linguistic differences.
  • Ebeling, Jarle; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Bjorå, Charlotte Sletten; Hjelmtveit, Solfrid; Pedersen, Oddvar & Prestø, Tommy (2010). MusNatHist - karplanter versjon 0.0.22.76 (Oracle-database).
  • Ebeling, Jarle; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Glenndal, Svein Gunnar & Prestø, Tommy (2010). MusNatHist - sopp versjon 0.0.22.76 (Oracle-database).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. des. 2012 10:50 - Sist endret 22. sep. 2016 16:14

Forskergrupper