Om USIT

Mål og organisasjon

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er ein strategisk og brukerretta IT-organisasjon med flere enn 200 tilsette. USIT er den sentrale IT-eininga ved UiO og har ansvar for å levere infrastrukturen og IT-tenestene og -løysingane Universitetet i Oslo treng for å nå måla sine for utdanning, forsking, formidling og administrativt arbeid. USIT er også eit kompetansesenter for IT i forskning og utdanning på nasjonalt plan.

Jobbe på USIT

Finn ledige stillingar på USIT, les om korleis det er å jobbe hos oss og få nyttige tips om jobbsøknaden.

Helse, miljø og sikring

Beredskapsplan, verneombod, brannvernansvarlege, oversikt over rømmingsvegar, lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) og meir.

IT-historien@UiO

UiO si IT-historie er også historia om USIT. Les om korleis vi kom dit vi er i dag.

Historia er skriven av USIT sin eigen Per Harald Jacobsen og gjennomillustrert med flotte bilete frå heile perioden. Historia vart også lansert i bokform 15. mars 2012.

USITs kurssenter

USIT har eit IT-kurssenter med to fullt utstyrte datarom og alt som trengst for å halde kurs der deltakarane treng å bruke PC. Romma kan bookast av tilsette ved UiO. Andre kan booke romma etter førespurnad.

USITs oppdragsvirksomhet

USIT utfører oppdrag tilknyttet UiO, for UH-sektoren utenfor UiO og andre. 

Aktuelt om USIT

Meir ...

Kontaktinformasjon

Gjestingsadresse

Kristen Nygaards hus
Gaustadalléen 23 A,
0373 Oslo

Postadresse

Postboks 1059 Blindern
0316 OSLO

Telefon

+47 22 85 24 70

Telefaks

+47 22852730

E-post

postmottak@usit.uio.no

Organisasjonsnummer

971 035 854
(felles for heile UiO)

Opningstider i ekspedisjonen

Mandag-fredag
08:00-15:45

(08:00-15:00 i tida frå 15. mai til 15. september)