Om USIT

Mål for verksemda: Kva driv USIT med?

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er ein strategisk og brukerretta IT-organisasjon. USIT er den sentrale IT-eininga ved UiO og har ansvar for å levere infrastrukturen og IT-tenestene og -løysingane Universitetet i Oslo treng for å nå måla sine for utdanning, forsking, formidling og administrativt arbeid. USIT er også eit kompetansesenter for IT i forskning og utdanning på nasjonalt plan.

Organisasjon

Om seksjonane, gruppene og tenestegruppene på USIT, kva dei gjer og kven som jobbar der.

Jobbe på USIT

Finn ledige stillingar på USIT, les om korleis det er å jobbe hos oss og få nyttige tips om jobbsøknaden.

Helse, miljø og sikring på USIT

Beredskapsplan, verneombod, brannvernansvarlege, oversikt over rømmingsvegar, lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) og meir.

Aktuelt til IT-ansatte

USIT har faglig ansvar for de IT-ansatte på UiO. Her er aktuelle saker og arrangementer for ansatte både i sentral og lokal IT.

USITs oppdragsvirksomhet

USIT utfører oppdrag tilknyttet UiO, for UH-sektoren utenfor UiO og andre. 

IT-historien@UiO

UiO si IT-historie er også historia om USIT. Les om korleis vi kom dit vi er i dag.

Historia er skriven av USIT sin eigen Per Harald Jacobsen og gjennomillustrert med flotte bilete frå heile perioden. Historia vart også lansert i bokform 15. mars 2012.

USITs kurssenter

USIT har eit IT-kurssenter med to fullt utstyrte datarom og alt som trengst for å halde kurs der deltakarane treng å bruke PC. Romma kan bookast av tilsette ved UiO. Andre kan booke romma etter førespurnad.

Aktuelt om USIT

  • USITere med taler på Javazone 17. sep. 2018 15:26

    JavaZone er den den største europeiske community-drevne konferansen for moderne utviklere. Og to USITere fikk spre sitt budskap fra talerstolen.

Meir ...

Kontaktinformasjon

Gjestingsadresse

Kristen Nygaards hus
Gaustadalléen 23 A,
0373 Oslo

Postadresse

Postboks 1059 Blindern
0316 OSLO

Telefon

+47 22 85 24 70

Telefaks

+47 22852730

E-post

postmottak@usit.uio.no

Organisasjonsnummer

971 035 854
(felles for heile UiO)

Opningstider i ekspedisjonen

Mandag-fredag
08:00-15:45

(08:00-15:00 i tida frå 15. mai til 15. september)