IT-direktøren

IT-direktøren

Bildet kan inneholde: bygning, kunst, maleri, tre, tåke.


UiOs IT-direktør har en todelt rolle:

  • Fagdirektør for IT ved UiO, med faglig ansvar for hele IT-organisasjonen.
  • Daglig leder for USIT, Universitetets senter for informasjonsteknologi.

 

Innholdet på IT-direktørens nettområde er i stor grad lesebegrenset til forskjellige grupper. Logg inn ved å klikke på Logg inn-knappen til høyre for å se det du har tilgang til. Hvis du allerede er innlogget, vises ikke Logg inn-knappen.

 

Ledermøtene

Innkallinger til og referater fra ledermøtene på USIT ligger under Om USIT -> Ledelse.

Kontakt

Postadresse
Postboks 1059 Blindern
0316 OSLO

Besøksadresse
Gaustadalléen 23 A
Kristen Nygaards hus
0373 OSLO

Telefon:
+47-22852470