Årsplan for USIT

Årsplanen oppsummerer USITs prioriterte mål og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Årsplaner i underavdelingene

Om årsplanen

Nærmere om oppbygging og strukturering av årsplanen: “Veiledning: Utarbeiding av årsplan”, samt mal for seksjonenes årsplaner.

Tidligere år

Årsplaner for USIT for 2008-2012

Søk i årsplanene