English version of this page

Mål for virksomheten: Hva driver USIT med?

USIT har som mål å støtte UiOs tre hovedområder: Forskning, utdanning og kunnskap i bruk. USIT er også et kompetansesenter for IT i utdanning og forskning nasjonalt.

Forskning

USIT leverer tjenester og ressurser i form av programvare, beregningsresursser, lagringstjenester, tilgang til datasamlinger og avansert brukerstøtte for universitetets forskningsvirksomhet. USIT leverer også TSD, Tjenester for sensitive data, gir forskere ved UiO og ved andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 

Utdanning

USIT leverer tjenester og løsninger som bidrar til å utvikle studietilbudets pedagogiske kvalitet, studentenes digitale kompetanse, og tilbudenes tilgjengelighet, samt administrative rutiner i utdannings-virksomheten. USIT er også et rådgivende kompetansemiljø for UH-sektoren knyttet til IT i læring.

Kunnskap i bruk

USIT leverer tjenester og løsninger som forenkler tilgang til informasjon, kunnskap og datasamlinger som universitetet rår over, samt støtte forskernes formidling. I tillegg utvikler og tilbyr USIT verktøy for gjenfinning av kultur- og naturhistoriske forskningsdata og yter bistand ved digitalisering av museumssamlinger.

Publisert 5. jan. 2009 10:03 - Sist endret 14. nov. 2018 10:49