English version of this page

Mål for virksomheten: Hva driver USIT med?

USIT er UiOs sentrale IT-organisasjon. Vi er over 200 ansatte på fire organisatoriske enheter og støtter UiOs hovedområder: forskning, utdanning og kunnskap i bruk. USIT har ansvar for å planlegge, utvikle og drifte IT-tjenester som brukes både ved UiO og i universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Forskning

USIT leverer tjenester og ressurser i form av programvare, beregningsressurser (HPC), lagringstjenester, tilgang til datasamlinger og avansert brukerstøtte for universitetets forskningsvirksomhet. Dette inkluderer TSD, tjenester for sensitive data, som gir forskere ved UiO og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller statens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.

Utdanning

USIT leverer tjenester og løsninger som bidrar til å utvikle det digitale læringsmiljøet, studietilbudets pedagogiske kvalitet, tilbudenes tilgjengelighet, samt administrative rutiner i utdanningsvirksomheten.

Kunnskap i bruk

USIT leverer tjenester og løsninger som støtter forskernes formidling og forenkler tilgang til informasjon, kunnskap og datasamlinger som universitetet rår over. I tillegg utvikler og tilbyr USIT verktøy for gjenfinning av kultur- og naturhistoriske forskningsdata og yter bistand ved digitalisering av museumssamlinger. USITs arbeid med digitalisering av prosesser og verktøy for både administrativt og vitenskapelig ansatte er viktig for effektivisering og forbedring på UiO.

Publisert 5. jan. 2009 10:03 - Sist endret 24. feb. 2021 15:26