Tjenestegrupper ved USIT

Under følger en oversikt og beskrivelse av aktive og avsluttede tjenestegrupper på USIT. Tjenestegrupper er et tiltak for å organisere arbeid med tjenester, tjenesteområder og systemer på tvers av linja i USIT. Les mer om retningslinjer for tjenestegrupper på USIT.

Nyttige ressurser for tjenestegruppledere

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser om tjenestegrupper på USIT: it-dir@usit.uio.no.