Tjenestegruppe for MSSQL

++++++++++++++++++++++++++++++

DENNE TJENESTEGRUPPEN ER OVERFØRT TIL LINJA OG HØRER NÅ UNDER SEKSJON FOR DATABASEDRIFT (DBD).

++++++++++++++++++++++++++++++

 

Tjenestegruppen har det tekniske ansvaret for å få på plass et driftsmiljø for MSSQL-databaser og i fremtiden drifte MSSQL-databaser hos USIT.

Tjenestegruppas oppgaver

 • Teknisk installasjon/oppsett av MSSQL
 • Overvåkning
 • Sikkerhet
 • Vedlikehold
 • Backup
 • Driftsdokumentasjon
 • Dokumentasjon som er tilgjengelig for UiO-ansatte
 • Hjelpe til med prosjekter som trenger en MSSQL-database.

Hovedfokus i perioden

 1. Få riktig ressurser for drift av MSSQL på plass 
 2. Definere krav til MSSQL databasedrift
 3. Utvikling av driftsrutiner
 4. Opplæring av driftspersonell

 

 

Publisert 12. feb. 2013 11:26 - Sist endret 16. mai 2019 10:26