English version of this page

Seksjon for databasedrift (DBD)

Seksjon for databasedrift har ansvar for Oracle- og PostgreSQL-databaser for primærvirksomheten, administrative systemer og eksterne kunder. I fremtiden skal gruppen også ha ansvar for mySQL- og MSSQL-databaser. Gruppen har også ansvar for  rådgiving og forvaltning av tunge databaseapplikasjoner.

 


Våre tjenester

  • Oracle- og PostgreSQL-databaser for primærvirksomheten, administrative systemer og eksterne UH kunder.
  • Rådgiving og forvalting av tunge databaseapplikasjoner

IT-tjenester:

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351210