English version of this page

Seksjon for databasedrift

Seksjon for databasedrift har ansvar for  MSSQL, Oracle og PostgreSQL-databaser for primærvirksomheten, administrative systemer og eksterne kunder. Seksjon har også ansvar for  rådgiving og forvaltning av tunge databaseapplikasjoner.

 


Våre tjenester

  •  MSSQL, Oracle og PostgreSQL-databaser for primærvirksomheten, administrative systemer og eksterne UH kunder.
  • Rådgiving og forvalting av tunge databaseapplikasjoner

IT-tjenester:

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35101005 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 351210 Vortex, FS m.m.