Tjenestegruppe for SAPUiO-drift

SAPUiO-drift har det tekniske ansvar for drift av SAP-applikasjonen ved UiO. Dette er UiO sitt Lønns- og Personalsystem.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Drift av SAP med tilhørende applikasjons- og databaseservere.
  • Nært samarbeid med seksjonen SPLO ved USIT som har ansvar for funksjonell drift av applikasjonene.
  • Ansvar for å levere en stabil og oppdatert tjeneste til Organisasjons-  og Personalavdelingen (OPA) og lønnsmedarbeidere ved UiO.

Hovedfokus i perioden

  • Daglig drift av applikasjonen.
  • Sørge for at løsningen er tilgjengelig for brukere slik at lønningene kan utbetales.
  • Gjøre HR-portalen ved UiO tilgjengelig for brukere via internett.
  • Gjennomføre planlagte oppgraderinger av applikasjonen.

 

Publisert 17. okt. 2011 14:19 - Sist endret 6. mars 2020 11:29