Tjenestegruppe for oppdragsvirksomheten

Tjenestegruppen har ansvar for administrativ og praktisk støtte til avtaleansvarlige og USITs ledelse, samt å holde løpende oversikt over gjeldende avtaler innenfor USITs oppdragsvirksomhet.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Utvikle og vedlikeholde avtalemaler.
  • Holde oversikt over USITs oppdrag med avtaledokumenter.
  • Utarbeide rutiner for etablering, oppfølging og avvikling av avtaler.
    • inkludert prising av tjenester og fakturering.
  • Bistå avtaleansvarlige i organisering av kundekontakt og -oppfølging.

Hovedfokus i perioden

  • Løpende oversikt og vedlikehold med ukentlig møtevirksomhet.
  • Løpende oppfølging av avtaleansvarlige.

 

Publisert 28. sep. 2011 13:48 - Sist endret 16. jan. 2019 11:26