UiO-CERT

Tjenestegruppa UiO-CERT (UiOs Computer Emergency Response Team) har ansvar for håndtering av IT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo.  

Ved mistanke om sikkerhetsrelatert avvik kontakt UiO-CERT umiddelbart. Systemansvarlige skal holde seg unna de aktuelle tjenestene til noe annet er avklart med UiO-CERT.

Tjenestegruppas oppgaver

 • Være mottakspunkt for IT-sikkerhetshendelser og -henvendelser
 • RT-kø: cert@uio.no
 • Første runde behandling av phishing-runder og copyright-klager, botnet-klager, spamklager etc fra Uninett, NorCERT eller andre
 • Holde øye med FIRST- og TI-listene etter relevant informasjon
 • Monitorere IRC hos NorCERT og FIRST etter relevant informasjon
 • Holde oss oppdatert for å ha korrekt oppfattelse av trusselbilde inkludert holde øye med sårbarhetsvarsel
 • Gå gjennom logger daglig og sjekke etter brudd, tilrettelegge for slik virksomhet på alle plattformer
 • Etterforske lokalt, lete i logger etter hendelser
 • Koordinere håndtering av IT-sikkerhetsrelaterte hendelser
 • Rådgi om sikkerhetsløsninger og være oppmerksom på brudd på god sikkerhetsskikk
 • Bistå ved dataredning (fra ødelagte media)
 • Søke etter sårbare applikasjoner
 • Opprydning etter uønskede publiseringer av data
 • Bistand til sikkerhetssjef i utforming eller endring av prosedyrer
 • Betjening av 40911
 • Sårbarhetstesting av applikasjoner (pentesting)
 • Opplæring
Publisert 24. okt. 2011 14:46 - Sist endret 24. feb. 2022 12:46