Tjenestegruppe for Cerebrum

Tjenestegruppa for Cerebrum er ansvarlig for drift og utvikling av identitet- og tilgangsforvaltningssystemet Cerebrum.

Cerebrum er et modularisert rammeverk som utvides og endres etter behov. Utvikling av Cerebrum er knyttet til og preget av funksjonene Cerebrum oppfyller for brukerinstitusjonene, samt endringer i IT-infrastruktur hos disse.

Tjenestegruppas arbeidsområder

  • Identitetsforvaltning og tilgangskontroll
  • Integrasjon
  • Lagring av data som det ikke finnes andre (reelle) kildesystemer for
  • Grensesnitt mot Cerebrum (på web og ellers)

Kontaktpunkt

Tjenestegruppa kan kontaktes per e-post til adressen:

cerebrum-kontakt@usit.uio.no

Søk i Cerebrum