Cerebrum-seminar

USIT held halvjamnleg seminar om brukaradministrasjonssystemet Cerebrum (IAM). Seminaret er for alle som er involvert og interessert i IAM.