Dokumentasjon

Generell dokumentasjon om Cerebrum og funksjonalitet Cerebrum kan tilby.

Sist endret 28. nov. 2016 14:43 av Jo Sama

Det er ønskelig å sørge for at person som ikke er tilknyttet en gitt institusjon lenger, mister sin tilgang til institusjonens datasystemer så automatisk som mulig.

Følgende er en beskrivelse av et av de automatiserte verktøyene som gjør dette mulig.

Sist endret 18. okt. 2013 11:25 av Gyda Kjekshus

Dette er ei teneste frå Cerebrum som sender ut ei tekstmelding til nye brukarar, og er eit alternativ til å sende ut passordbrev per post.