Tjenestegruppe for samhandling i IT-organisasjonen (Ikke aktiv)

Det er ønskelig med bred representasjon fra IT-organisasjonen ved UiO i arbeidet med å styrke samhandling og opplæring. Tjenestegruppa skal legge til rette for informasjonsflyt og samarbeide på tvers i hele IT-organisasjonen ved UiO.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Arrangere fellesmøter i IT-organisasjonen
  • Tilrettelegge for kompetansehevning i IT-organisasjonen
  • Kvalitetssikring og tilrettelegging for informasjon om nye og endring i eksisterende IT-tjenester
  • Medlem av programkomite for IT-konferansen
  • Medlem av IT-ledernettverket ved UiO
  • Deltaker i prosessen med UiO-IT
  • Eierskap for elektroniske samhandlingsfora, f.eks epostlisten lk-alle´@´usit.uio.no og nettstedet uio.no/for-ansatte/organisasjon/it-org/
  • Samarbeid med og bidrag til andre tjenestegrupper
  • Høringsinstans for aktuelle temaer for IT-organisasjonen
  • Koordinering
Publisert 24. okt. 2011 13:16 - Sist endret 26. sep. 2017 13:08