Tjenestegruppe for Notes kalendertjeneste

Tjenestegruppa har ansvar for oppfølging og videreutvikling av USITs kalendertjenester

Tjenestegruppas oppgaver

  • Drift av Domino serverne
  • Opplegg for installasjon av Notesklienten
  • Brukerveiledninger på nettet
  • Egenutviklete applikasjoner
  • Brukerstøtte og kurs

Hovedfokus i perioden

  • NIKE-prosjektet (Ny Integrert Kalender og E-post)
  • Full synkronisering mot Cerebrum 
  • Teste Lotus Notes Traveler
  • Oppgradering til Domino 8.5.3

 

Publisert 21. okt. 2011 14:17 - Sist endret 15. aug. 2014 13:15