Tjenestegruppe for lagringsløsninger

Tjenestegruppe for lagringsløsninger er lagt ned per oktober 2013. Oppgaver og ressurser er overført til Gruppe for basis systemdrift i seksjon for grunndrift.

Publisert 21. okt. 2011 14:32 - Sist endret 8. jan. 2019 06:36