English version of this page

Seksjon for basis systemdrift

Seksjon for basis systemdrift har ansvar for datahaller, løsning for backup og fysisk datalagring, virtualisering av tjenermaskiner, VDI-infrastruktur og installasjon av operativsystem på tjenermaskiner. Seksjonen har faglig ansvar for anskaffelser innen sitt ansvarsområde.


Våre tjenester

  • Datahaller, herunder strøm og kjøling
  • Nett og fysisk tjenerinfrastruktur i datahaller
  • Backup- og fysisk datalagring
  • Løsninger for virtualisering av tjenermaskiner
  • VDI-infrastruktur
  • Installasjon av operativsystem på tjenermaskiner

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35100510 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 351120 Vortex, FS m.m.