English version of this page

Gruppe for basis systemdrift (BSD)

Gruppe for basis systemdrift har ansvar for datahaller, løsning for backup og fysisk datalagring, virtualisering av tjenermaskiner og installasjon av operativsystem på tjenermaskiner. Gruppen har faglig ansvar for anskaffelser innen sitt ansvarsområde.


Våre tjenester

  • Datahaller, herunder strøm og kjøling
  • Nett og fysisk tjenerinfrastruktur i datahaller
  • Backup- og fysisk datalagringsløsning
  • Løsninger for virtualisering av tjenermaskiner
  • Installasjon av operativsystem på tjenermaskiner

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351120