Helse, miljø og sikkerhet på USIT

HMS-mål ved USIT

På USIT tar vi HMS på alvor. HMS-arbeidet ved USIT skal bidra til et arbeidsmiljø som gir tilsatte og studenter full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og på denne måten bidra til å fremme universitetets målsetninger innen forskning, undervisning og formidling. USIT skal tilfredsstille de krav og forventninger som myndigheter og ansatte har.

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentralen

22 85 66 66

Ring nødetatene først, så vakt- og alarmsentralen

Hvem skal du kontakte?

Smittevern

På UiO og USIT gjelder nå de nasjonale retninglinjene. 

Se alltid oppdatert informasjon på UiOs nettside om koronasituasjonen.

 

Hjertestarter

USITs hjertestarter er plassert hos Houston i USITs ekspedisjon, 3. etasje Kristen Nygårds hus. Hjertestarteren skal kun brukes av de som har kurs.

Skade på materiell eller person

Det er meldeplikt ved skade på person eller materiell. Les mer om skadeskjema og innmelding.

Førstehjelpsutstyr

Beredskap på USIT

Lokal beredskapsplan og USITs beredskapsgruppe.

Brannvern på USIT

Når alarmen går, etasjeansvarliges oppgaver, rømningsveier og mer.

Ergonomi

På en kontorarbeidsplass er det viktig å sitte og jobbe riktig. Og husk, får du vondt i armer, nakke eller rygg, si ifra, så kan du få råd om riktig arbeidsstilling og tilpassing av arbeidsplassen.

Arbeidsmiljø

USIT har et eget lokalt arbeidsmiljøutvalg, LAMU, som arbeider med det fysiske og psykosoiale arbeidsmiljøet.

Kildesortering

Alt avfall Kristen Nygårds hus skal sorteres.