Kildesortering/avfallshåndtering på USIT

Kildesortering av avfall - hva, hvor og hvorfor? 

Gå til uio.no/kildesortering for å lese alt om kildesortering på UiO. 

Har du innspill og spørsmål?

Ta kontakt på HMS-koordinator på USIT.

Hvor kaster jeg ting på KNH?

  • Det meste av avfall skal i kildesorteringsstasjonene som står rundt på huset.
  • Papir skal i papircontainerne på skriverrom 2318 og 3124. Det er også i disse containerne du tømmer eske for returpapir som enkelte har på kontorene. Har du mye papir som skal kastes, tar du det med i den store papp- og papircontaineren med komprimator som står i kjelleren på OJD.
  • Pappesker og -kasser skal ikke i papircontainerne på KNH, men i den store papp- og papircontaineren med komprimator som står i kjelleren på OJD.
  • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) skal i el-buret som står i i garasjen i 2. etasje (teknisk rom 2125). Se kart. 
    MERK: Husk at datamaskiner, mobiltelefoner, skjermer og annet IT-utstyr som skal avhendes, skal til lokal IT som sender det inn slik det beskrives i rutine for avhending av IT-utstyr

Alt annet avfall, som ikke enkelt får plass i kildesorteringsstasjonene som står rundt på huset her, skal i containerne i kjelleren på OJD. Avfall som blir satt ved siden av kildesorteringsstasjonene eller i korridorene, blir ikke fjernet av rengjøringspersonalet, så har det feil kategori eller er for stort, ta det heller til containerne i OJD. Lurer du på noe angående avfall og hvordan du kvitter deg med det, kontakt HMS-koordinator på USIT.

Hvor er sorteringsstasjonene?

Hva skal hvor?

Lurer du på hva snus skal sorteres som, eller om kjøkkenpapir er papiravfall eller restavfall? Annet?

 

Publisert 14. sep. 2016 15:17 - Sist endret 10. aug. 2022 14:08