Lokal beredskapsplan

USITs lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen ved USIT

USIT har en lokal beredskapsgruppe

Publisert 19. juni 2012 11:06 - Sist endret 29. mars 2021 10:45