Førstehjelp

Førstehjelpsutstyr er plassert i hver etasje, i hvert bygg vi har tilhold. Førstehjelpsvegger, det er de grønne som henger på veggen og hvor det bl.a. er plaster og utstyr for større og mindre skader.

Bilde av førstehjelpsvegg

Etterfyll av førstehjelpsvegger foretas halvårlig. Annet nødvendig etterfyll foretas ved henvendelse til ekspedisjonen (22 85 24 70). Ekspedisjonen sørger for å ha et lite lager for etterfyll av førstehjelpsveggene og sender nødvendige suppleringer på forespørsel.
 

Publisert 16. jan. 2009 14:15 - Sist endret 9. apr. 2014 11:13