Møter i USITs ledelse

Om USITs ledelse

IT-direktøren er administrativt og faglig ansvarlig for universitetets IT-virksomhet og daglig leder av USIT. Til utøvelsen av dette ansvaret og disse oppgavene har IT-direktøren etablert ledergrupper, lederfora, kontaktpunkter og informasjonskanaler.

Søk i møtedokumenter

IT-direktørmøte

Ukentlig møte tirsdager klokka 12:00-15:45.

USITs lederforum

Møte m/IT-sikkerhet & IT-juridisk

IT-direktørmøtene m/IT-sikkerhetssjef og IT-juridisk leder er nå en time i begynnelsen av det ordinære IT-direktørmøtet tirsdager annenhver uke.

Møter m/andre

Møter med universitetsdirektøren, tjenestemannsforeningene med flere

Underavdelingene