English version of this page

Organisasjon

Om USIT

USIT er en stor IT-organisasjon med rundt 250 ansatte, fire underavdelinger og åtte seksjoner. Avdelinger, seksjoner og grupper er nedenfor.

Kontaktinformasjon

Postadresse Postboks 1059 Blindern
0316 OSLO
Besøksadresse Kristen Nygaards hus
Gaustadalléen 23 A
0373 OSLO
Telefon +47-22852470
Faks +47-22852730
E-post postmottak@usit.uio.no
Stedkode 350000