English version of this page

Underavdeling for stabsfunksjoner og interne støttetjenester

Enheten har ansvar for de fagområder IT-direktøren oppretter stabsfunksjoner for og for interne støttetjenester i organisasjonen.


Arbeidsstøtte på USIT

Mye av informasjonen som tidligere var å finne på USITs For ansatte-sider, ligger nå på de sentrale For ansatte-sidene. Det vi hadde av arbeidsmapper og maler og rapporter som ikke passer der, finner du her:

Se alle temaer

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35050000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 350100 Vortex, FS m.m.