English version of this page

IT-direktørens stab

IT-direktørens stab består av stillinger opprettet for å forvalte definerte oppgaver på vegne av IT-direktøren. Disse stillingene er delegert IT-direktørens myndighet på området og opptrer på vegne av denne.


Ansvars- og oppgaveområde

  • Informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet og IT-juridiske saker
  • Kommunikasjon og dialog med USITs interessenter
  • Rådgivings- og sekretariatsfunksjon for administrativ IT

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35050500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 350110 Vortex, FS m.m.