Årsplaner, med rapportering, for IT-direktørens stab

Årsplanene oppsummerer prioriterte mål for IT-direktørens stab og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Om årsplanen

Nærmere om oppbygging og strukturering av årsplan: “Veiledning: Utarbeiding av årsplan”.