Årsplan 2021 IT-direktørens stab

Stabens årsplan består av årsplan for IT-sikkerhet, IT-juridisk arbeid og øvrig (kommunikasjon, HR og økonomi).

Årsplaner 2021 IT-direktørens stab: 

Årsplan for IT-sikkerhet

Årsplan for IT-juridisk arbeid

Årsplan øvrig (kommunikasjon, HR og økonomi)

BOT(T) og MUSIT har egne årsplaner og deres planverk inngår ikke i SSTs årsplan.

SST ivaretar prosjektlederansvaret og sekretariatet i organisasjonsutviklingsprosjektet for UiOs IT-virksomhet (OU-IT). Planer mv for dette prosjektet er tilgjengelig på prosjektets nettsider.