Årsplan for IT-direktørens stab

Årsplan for 2014 godkjent dd. mmm. 2014.

Sist endret dd.mmm. 2014 av Lill R Mardal.

Innledning

[-- Valgfri innledende beskrivelse av virksomheten --]

Ressursoversikt

Oversikt over personer og timer allokert til målene og tiltakene i årsplanen finnes i ressursoversikten.

Planer for virksomhetsområdene

Mål #1: <Målformulering>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #1: <Formulering av tiltak>

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Tiltak #2: <Formulering av tiltak>

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Tiltak #3: <Formulering av tiltak>

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Mål #2: <Målformulering>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #1: <Formulering av tiltak>

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Tiltak #2: <Formulering av tiltak>

Ansvarlig: <Person ansvarlig for gjennomføring av tiltaket>

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 
Publisert 23. jan. 2014 17:29 - Sist endret 14. jan. 2015 09:54