Årsplan og rapportering for 2020 IT-direktørens stab

 

Stabens årsplan består av årsplan for IT-sikkerhet, IT-juridisk arbeid og øvrig (kommunikasjon, HR og økonomi).

Årsplaner 2020 IT-direktørens stab: 

BOT(T) og MUSIT har egne årsplaner og deres planverk inngår ikke i SSTs årsplan.

Årsrapporter 2020 IT-direktørens stab: 

  • Årsrapport for IT-sikkerhet
  • Årsrapport for IT-juridisk arbeid
  • Årsrapport øvrig (kommunikasjon, HR og økonomi)

SST ivaretar prosjektlederansvaret og sekretariatet i organisasjonsutviklingsprosjektet for UiOs IT-virksomhet (OU-IT). Planer mv for dette prosjektet er tilgjengelig på prosjektets nettsider.

Dette prosjektet er et tiltak i UiOs årsplan 2020-2021 og USITs virksomhetsplan for 2020.